Phòng Vận động tương tác ánh sáng sử dụng công nghệ 3D mapping và công nghệ thực tế tăng cường AR. Với công nghệ và giáo trình hoạt động bài bản, hệ thống, phòng vận đông tương tác ánh sáng mang lại môi trường cho các em học sinh:

- Phát triển đa vận động

- Phát triển đa kỹ năng (kỹ năng chạy, kỹ năng leo trèo, kỹ năng ném, kỹ năng bò…)

- Phát triển các tố chất thể lực (nhanh – mạnh – khéo – bền)

- Môi trường vận động luôn thay đổi, hấp dẫn và lôi cuốn học sinh