I. Khóa lập trình tổng hợp

 • Độ tuổi

  Từ 03 – 10 tuổi

 • Thời lượng khóa học

  12 buổi/ khóa = 3 tháng. 90'/ Buổi/ Tuần

 • Bố cục buổi học

  60' Học lập trình; 30' Vận động & tương tác ánh sáng

Thông tin chi tiết:

1. Mục tiêu

Khóa lập trình tổng hợp

2. Nội dung
 • Kỹ năng giao tiếp (Communication): Thông qua hoạt động trình bày, truyền đạt ý tưởng thông qua thảo luận.
 • Tư duy phản biện (Critical Thinking): Thông qua việc tự tin nói lên quan điểm và các lập luận để thuyết phục, bảo vệ quan điểm của mình.
 • Năng lực sáng tạo (Creativity): Thông qua việc sáng tạo các ý tưởng mới, cách làm mới. 
 • Kỹ năng hợp tác (Collaboration): Thông qua việc chia sẻ hiểu biết cho nhau, cộng tác, làm việc theo nhóm, phân công nhiệm vụ để tạo ra kết quả.

Đăng ký tư vấn