Mỗi khóa học được thiết kế theo từng chương trình, giáo án cụ thể nhằm cung cấp cho các em học sinh kiến thức chuyên sâu về từng lĩnh vực.

Các khóa học với nội dung luôn được cập nhật, đổi mới và phát triển, chất lượng chương trình được giám sát chặt chẽ, theo quy chuẩn bởi đội ngũ chuyên viên, chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm.