STEAMe ACADEMY tổ chức các tour trải nghiệm STEAM chất lượng, phù hợp cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học tổ chức cho học sinh đến tham quan và trải nghiệm sau những giờ học chính khóa. STEAMe ACADEMY xây dựng chương trình kết nối chặt chẽ với chương trình học của học sinh Việt Nam, các chương trình giáo dục trên thế giới và thực tiễn cuộc sống, giúp củng cố lại kiến thức đã học trên nhà trường.