Chương trình lập trình cùng robot Albert đến từ SK Telecom – Hàn Quốc và lập trình cùng bộ công cụ G-Robot Creator của Gara STEM. Tại FUN CODING các em học sinh có cơ hội:

- Phát triển tư duy lập trình, tư duy logic và kỹ năng công nghệ

- Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề

- Được tham gia các cuộc thi về lập trình, về công nghệ trong nước và quốc tế